1 bouwgrond voor OB + 76a93 bos te Ham, Heppensesteenweg
Oostham, Heppensesteenweg

1 bouwgrond voor open bebouwing, (met aanpalend bos)

groot 12a48ca, 20m facade, 255m² bebouwbare oppervlakte, zorgwoning en complementaire functies zijn toegelaten

bouwdiepte: gelijkvloers max. 15m / verdieping max. 12m - dakvorm is vrij

bijgebouwen max. 40m²

Goedgekeurde verkaveling waarbij de opgelegde voorwaarden door de verkavelaar worden gewaarborgd

bijkomende kosten ten laste van de koper zijn meetkosten (€ 3.175) en kosten verkavelingsakte

Bijhorend aanpalend bos 76a93ca

 

Vraagprijs

lot 1 + lot 2: bouwgrond 12a48ca + bos 76a93ca bos, €250.000

Log in