HOME

Welkom op de site van S.t.W. Studiebureau bvba.
Wij zijn een Studiebureau dat zich voornamelijk bezig houdt met topografie en Wegenbouw.

Onder de noemer topografie staan alle activiteiten in verband met onroerende goederen:

  • opmetingen en afpalingen
  • verkavelingen en verdelingen
  • berekening van grondverzet
  • schattingen van onroerende goederen
  • advies bij aan- en verkoop van onroerende goederen
  • bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuring van huizen en gronden

Onder wegenbouw worden de volgende activiteiten gegroepeerd:

  • ontwerpstudies van wegen en riolering
  • herinrichtingsstudies van wegen en pleinen
  • studies voor aanleg van verkavelingen en industrieterreinen

Voor alle uw vragen kan je terecht bij Johan Caerts of Pol Michels.
Op de pagina contact vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Met vriendelijke groeten

Johan Caerts

Log in