bouwgronden in Beringen-Koersel
Koersel, Sportlaan - Meurice 2

VERKOCHT: loten voor half-open bebouwing

één eengezinswoningen, met inbegrip van een zorgwoning per kavel

complementaire functies (max 100m²) zijn toegelaten

bouwdiepte gelijkvloers is maximaal 15m en voor de verdieping is dit maximaal 10m - dakvorm is vrij

Goedgekeurde verkaveling waarbij de opgelegde voorwaarden door de verkavelaar worden gewaarborgd

bijkomende kosten ten laste van de koper zijn meetkosten (€ 1255/lot) en kosten verkavelingsakte (€ 600/lot)

Vraagprijs

lot 1 - verkocht: HOB - 11m50 breed, 112.50m² bebouwbaar - groot 4a53ca, €
lot 2 - verkocht: HOB - 10m50 breed, 112.50m² bebouwbaar - groot 4a22ca, €
lot 3 - verkocht: HOB - 11m breed, 120m² bebouwbaar - groot 4a44ca, €
lot 4 - verkocht: HOB - 4m70 breed, 124m² bebouwbaar - groot 5a29ca, €

Log in